domingo, 06 de diciembre de 2020

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

IMG_20201019_0001.jpg

Hoy la biblioteca recomienda El treball domèstic femení a la València del segle XVII d’Isabel Baixauli.
A la València del Sis-cents, les serventes eixien de casa amb un contracte, dit “afermament”, negociat pels progenitors que les col·locaven amb l’objectiu d’alleugerir les càrregues familiars, ja que era fonamental que la mainada poguera treballar al si d’una altra casa. Resolts els problemes d’adaptació, la majoria de la descendència no tornava a la casa paterna, anava de casa en casa fins que definitivament fundava la seua família. Aquest tipus de treball domèstic femení és el que es troba documentat i analitzat, de forma rigorosa, en aquesta obra.
Una altra circumstància que aquesta obra posa de relleu és la fragilitat de les famílies de la València del segle XVII i de llur economia per a entendre els processos formatius i els vaivens laborals femenins. El treball de les dones s’estenia com una situació esporàdica i peremptòria, fruit de la necessitat de recursos per a sobreviure, però que es perllongava en el temps i s’adaptava a les possibilitats d’obtindre ingressos de fonts variades. El fi de tot això serà l’encreuament del cicle vital amb el curs de la vida que configurava el procés evolutiu personal de les dones, a més del cicle familiar.
Isabel Baixauli és doctora en Geografia i Història. La seua tasca investigadora s’ha centrat en temes vinculats amb la relació entre les dones i la legislació foral com ara el dot, les relacions familiars, els interessos ocults rere el matrimoni i la capacitat econòmica dels sectors de la societat.
Esta obra la encontraréis en la biblioteca.