domingo, 18 de abril de 2021

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

IMG_20210203_0005.jpg

Enyego d’Àvalos i l’autoria del Curial d’Abel Soler.

Curial e Güelfa (Milà-Nàpols, 1445-1448), novel·la de cavalleries i amors, és un clàssic de les lletres catalanes i europees. Escrita a Itàlia i en un català de preferències lèxiques valencianes (acurtar, acaçar, ausades, febra, menejar, marjal, rabossa...), fou descoberta en el segle XIX i s’ha publicat com anònima des del 1901. Gràcies a Abel Soler, ara sabem que l’autoria del Curial recau, sense alternativa possible, en Enyego d’Àvalos (ca. 1414-1484). Nat a Toledo, educat a València, cortesà a Milà i gran camarlenc de la cort napolitana d’Alfons el Magnànim, excel·lí com a cavaller, diplomàtic, bibliòfil i lletraferit.
La biblioteca i la biografia de D’Àvalos han ajudat Soler a interpretar una obra de cavalleria humanística que té molt de personal i autobiogràfic. Les claus que porten al descobriment de l’autor són ara a les vostres mans.