dissabte, 20 d'abril de 2019

Cees Nooteboom: Tumbas de poetas y pensadores. Siruela, 2017.

B NOOTEBOOM.jpg

Monument literari alhora que funerari en honor dels escriptors i pensadors que admira l’autor. Es tracta d’un viatge literari a l’obra dels autors desapareguts i a les seues tombes. L’esposa de Nooteboom, Simone Sassen, il·lustra l’obra amb fotografies en blanc i negre. Aquesta peregrinació literària arreu del món, aquestes visites als sepulcres dels immortals, estan amerades de lirisme i transcendència en diàleg amb els escriptors difunts. El contrast de la presència de la tomba i l’obra en contraposició amb l’absència de la persona té de rerefons la remor silenciosa dels cementeris, la contemplació intimista i personal davant la bellesa de la literatura i la nostàlgia de la mort. Les tombes dels immortals i la immortalitat de l’obra escrita: Balzac, Baudelaire, Borges, Brecht, Italo Calvino, Cortázar, Dante, Duchamp, Eliot, Flaubert, Schiller, Goethe, Graves, Humbboldt, Ionesco, Joyce, Kafka, Lawrence, Leopardi, Machado, Mann, Neruda, Proust, Simone de Beauvoir, Sehelley, Spinoza, Virgili, Wilde, Woolf... fins a 82 tombes de grans personatges de les lletres.