diumenge, 26 de juny de 2022

RIDOCCI, Matilde (1843-1922)

RIDOCCI, Matilde (1843-1922)

Va nàixer a Xàtiva el 12 de setembre de 1843. Inicià la seua tasca docent en l’escola de primera ensenyança de Teulada (Alacant). En 1869 prengué possessió de la plaça de segona mestra de l’Escola Normal Superior de València. Per motius familiars tornà a Xàtiva, on prengué possessió en 1878 d’una plaça d’ensenyament primari. En 1899 fou nomenada professora numerària, per oposició, de l’Escola Normal de València, i en 1900, directora d’aquesta.

Publicà diverses obres sobre ensenyament, que van ser premiades i declarades de text per a les escoles normals i de primera ensenyança: Nociones de Higiene privada general para las Escuelas Normales y Superiores de primera enseñanza (1876), Nociones de Higiene privada general, al alcance de los niños, para las escuelas elementales (1876), Nociones de Física, Química e Historia Natural para las Escuelas Normales (1901), Urbanidad para Escuelas Normales, etc.

Entre els fets més recordats lligats a la seua tasca com a docent cal destacar l’audiència que tingué amb el monarca Alfons XII a conseqüència de la qual les mestres obtingueren l’equiparació salarial respecte dels mestres.

Fou persona discreta, molt volguda per la gent i amant de les arts (practicà la pintura, el dibuix i la poesia). La seua mort, produïda el 24 de juliol de 1922, fou molt sentida, i la ciutat li ho reconegué donant el seu nom al carrer on va nàixer. Al número 4 d’aquest figura una làpida commemorativa de marbre blanc amb la següent inscripció:

EN ESTA CASA NACIÓ
EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1843
D.ª MATILDE RIDOCCI GARCÍA
EX DIRECTORA DE LA NORMAL
DE VALENCIA
MUJER DE EXTRAORDINARIO
TALENTO Y DOTES ARTÍSTICAS
FALLECIÓ EL 24 DE JULIO DE 1922
RECUERDO DE SUS COMPAÑERAS
DISCÍPULAS Y ADMIRADORAS