diumenge, 26 de juny de 2022

SERRA, Pere (s. XIV – 1409?)

SERRA, Pere (s. XIV – 1409?)

Pere Serra, del qual desconeguem la data de naixement, és el primer cardenal nascut a Xàtiva. Es llicencià i doctorà en lleis per la Universitat de Montpeller l'any 1379, on fou company d'estudis de Pedro de Luna, posterior papa Benet XIII, qui elevà a la categoria de Col·legiata (1413) la parroquia major de Santa Maria de Xàtiva (en la concessió d'aquesta bula fou important la relació personal de Serra amb el papa).

Fou persona fidel i de confiança dels reis d'Aragó (Pere IV i Martí l l'Humà), i pont entre la Corona i els papes. La seua labor està emmarcada dins el període anomenat Cisma d'Occident (1379-1429), aportant el seu treball a la fi de la divisió entre els papats d'Avignó i Roma, tasca en la què participaria posteriorment de forma molt activa el també xativí Alfons de Borja (Calixt III).

Entre els títols i dignitats que aconseguí cal destacar: lector de l'estudi de Montpeller, beneficiat de València, paborde de Sogorb, canonge de Vic, ardiaca de Barcelona, canonge de València, ardiaca de Morvedre, rector de Sollana i canceller del rei Martí l'Humà. En 1396 fou nomenat bisbe de Catània (capital de Sicília, aleshores territori de la Casa d'Aragó) i en 1397, cardenal.

No sabem la data segura de la seua mort: 1404 o 1409. Martí de Viciana ens diu que: "En el pie del altar desta capilla [la Seu] fue sepultado el reverendísimo Don Pedro de Serra, cardenal de Catània, natural desta ciudad de Xàtiva."