diumenge, 26 de juny de 2022

TORRELLA, Ferrer (S. XV)

TORRELLA, Ferrer (S. XV)

Els Torrella estan documentats en Xàtiva des del segle XIV, donant nom a una de les alqueries senyoriu del llinatge, Torrella.

En un document de 4 de desembre de 1442 queda registrada una venda de terres per part de Bernat Torrella, mercader i ciutadà de Xàtiva, a Ferrer Torrella, mestre en medicina en la nostra ciutat. D'aquest sols sabem que estudià en Montpeller i que en 1442 practicava la medicina a Xàtiva. Sembla que ell i la seua esposa, Isabel, es traslladaren a València on probablement van nàixer els seus fills Gaspar, Jeroni i Ausiàs, tots tres també metges, especialment reconeguts els dos primers.

Junt als Torrella, Xàtiva comptà en eixe temps amb altres dues famílies molt destacades de la medicina valenciana: els Pintor i els Alcanyís.