diumenge, 22 de maig de 2022

Ús dels ordinadors

La Biblioteca de Xàtiva proporciona als usuaris accés lliure i gratuït a Internet.

L'accés a Internet es destina a la recerca de d'informació, la investigació i l'aprenentatge.

Les consultes tindrán una durada de 30 minuts. L'horari del servei serà de dilluns a divendres de 10.30 a 13.30 h. i de 17 a 19.30 h i dissabtes de 10.30 a 12.30 h.

Es restringirà l'accés a tota l'informació que puga ser considerada fora de la legislació vigent. No hi ha accés a XAT (àrees de conversa), ja que no és propiament un servei d'informació.

Per a poder utilitzar el servei caldrà signar un full en el qual s'afirma conéixer les normes d'utilització i respectar-les, prèvia presentació del DNI o carnet de lector.

Per assegurar-vos de la disponibilitat dels PCs destinats a l'accés a Internet podeu fer la reserva amb antelació a la mateixa Biblioteca. Cada usuari podrà reservar només una sessió com a màxim. Passats 10 minuts la reserva s'anula i es cedeix a l'usuari que ho sol·licite. Cal finalitzar la sessió amb puntualitat per permetre als altres usuaris començar a l'hora que tenen reservada. Les sessions de consulta només poden realitzar-se individualment. No podran participar-hi dues o més persones simultàniament. Respecteu la privacitat dels altres usuaris.

La Biblioteca no es farà responsable de la informació a la qual accedeixen els usuaris.

La Biblioteca posarà a l’abast dels usuaris disquets i CD-ROMs per tal d’enmagatzetmar (al preu de 40 cèntims els disquets i de 75 cèntims els CD-ROMs.)

Es podran imprimir documents des de la impresora de Sala sol·licitant la connexió al personal de la Biblioteca, i per un preu de 5 cèntims per full.

El personal de la Biblioteca es reserva el dret de finalitzar les sessions en qualsevol moment.

L’incompliment d’aquestes normes podrà ser sancionat amb la suspensió del dret a l’accés al servei.