diumenge, 22 de maig de 2022

Catàlegs en línia

A continuació us presentem una sèrie d’enllaços a distints catàlegs que considerem poden ser d’utilitat. En ells podeu fer recerques per qualsevol camp: autor, títol, editorial…

Catàlegs de la Biblioteca de Xàtiva

Catàleg general
És el catàleg general de la nostra Biblioteca. En ell es poden localitzar els documents existents als nostres fons i les seues dades tècniques, signatura, localització, disponibilitat…

Hemeroteca
La Biblioteca de Xàtiva disposa d’un catàleg propi de la seua hemeroteca (publicacions periòdiques de caràcter local, comunitari o nacional), de manera que es pot consultar si als nostres fons estan les publicacions del vostre interés i si tenim aquell número concret que cerqueu.

Articles d’interés local en altres publicacions
Aquesta biblioteca es diferencia de les altres, fonamentalment, per la seua Secció Local. En ella es troben els documents relacionats amb Xàtiva. A través d’aquest catàleg podeu saber si en publicacions com llibres de Fira, de Falles, Papers de la Costera o qualsevol altra publicació periòdica local hi ha, així mateix, articles del vostre interés.

Altres catàlegs

Catàleg de la Biblioteca Nacional
La col·lecció de la Biblioteca Nacional està formada per més de 30.000 manuscrits, prop de 3.000 incunables, uns 500.000 impresos anteriors a 1831, més de 6.000.000 de monografies modernes, prop de 110.000 títols de revistes i una col·lecció de premsa estimada en quasi 20.000 periòdics. Mitjançant el seu catàleg es pot accedir a tota aquesta informació a més de localitzar tot allò que s’ha publicat a Espanya.

Catàleg de la Biblioteca Valenciana
Està encarregada d'elaborar i difondre la informació bibliogràfica sobre la producció editorial valenciana i de mantenir la cooperació amb els serveis bibliotecaris de distints àmbits. El seu catàleg és el col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de la Comunitat Valenciana.

Agència Estatal de l'ISBN
L’ISBN (International Standard Book Number) és un número creat per dotar a cada llibre d’un codi numèric que l’identifique. Aquestes pàgines mostren informació referent a l’ISBN, l’Agència Espanyola de l’ISBN, els tràmits, les bases de dades i altres qüestions d’interés.