diumenge, 22 de maig de 2022

ALBINYANA, Vicent (ca. 1628-1703)

V. Albinyana.jpg

Es desconeix la data exacta de naixement d'aquest organista de la Seu, que el musicòleg Josep Antoni Alberola situa al voltant de 1628.
L'organista era la segona autoritat en la capella de música de la Col•legiata de Xàtiva, que comptà amb una organització equiparable, entre els segles XV al XIX, al de catedrals com Cartagena, Oriola, Sogorb o Tarragona, com corresponia a la que fóra «segona ciutat del regne» i a les seues aspiracions de ser seu episcopal.
Tenim poques dades sobre la seua vida. D'ell, sent molt jove, digueren els canonges de la Col•legiata: «persona de molta habilitat, y no obstant és de poca edat al present. No es trobarà en lo Regne persona de més satisfacció y que anant lo temps ha de ser únic en l'orgue».
Educat i format a la Col•legiata des que fóra escolà, es convertí en home de confiança del Capítol, substituint puntualment en les funcions al mestre de capella en absència seua.
Fou organista de la Seu de Xàtiva durant cinquanta-dos anys La documentació existent ens diu que s'ocupava «graciosament [de] tocar l'arpa en la capella», motiu pel qual el Capítol de la Col•legiata reglamentà que, qui pretenguera ocupar la vacant d'organista, havia de saber també tocar aquest instrument.
Vicent Albinyana morí el 20 de maig de 1703.